Przeprowadzimy dla Ciebie szybką i skuteczną diagnozę procesów wymagających poprawy. Dopasujemy odpowiednie, efektywne narzędzia. Przeprowadzimy także audyt Twojego dostawcy wraz z raportem i sugestiami poprawy.

Diagnozę możemy przeprowadzić razem z Twoim zespołem. Nauczymy Was metodyki, dostarczymy narzędzi. Wspólnie ocenimy, co jeszcze można usprawnić.

Dobrze wykonana diagnoza szybko się zwraca dzięki uzyskanym oszczędnościom.

Korzystamy z narzędzi pozwalających odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jaki jest poziom produktywności w badanym obszarze?
  • Jak wykorzystujemy nasze zasoby ludzkie?
  • Na jakie czynności niewartościowe poświęcane jest najwięcej czasu?
  • Jak wykorzystujemy maszyny?
  • Jak wygląda przepływ materiału, informacji i surowców?
  • Jak wygląda wewnętrzna komunikacja?
  • Ile można poprawić proces bezinwestycyjnie i ile dzięki temu można zaoszczędzić?
  • Jaki jest poziom organizacji badanego działu pod względem narzędzi i metod nowoczesnej organizacji pracy (Lean Manufacturing, TPM itp.)?