Wspieramy naszych klientów w analizie i ocenie możliwości poprawy produktywności. Opracowaliśmy aplikację Badania Migawkowe.

Dzięki aplikacji będziesz w stanie bardzo szybko i dokładnie określić, przez ile czasu tworzysz wartość dodaną, a ile czasu tracisz. Będziesz mógł ocenić, ilu pracowników potrzebujesz, jakie czynności niewartościowe zajmują im najwięcej czasu.

To idealne mobilne i efektywne narzędzie do rozpoczęcia swojej przygody z Lean Manufacturing.