Polskie Centrum Efektywności uruchomiło produkcję. Nie chcemy jednak być typowym producentem standardowych rozwiązań. Bardziej interesuje nas innowacyjność, szukanie niestandardowych rozwiązań i rozwiązywanie problemów, z którymi nie mogli bądź nie chcieli poradzić sobie inni. Nasza znajomość przemysłu oraz standardów Lean Manufacturing pomaga nam w dobieraniu optymalnych i „szytych na miarę” konstrukcji. Nasz ostatni produkt – to transporter PM1 dedykowany do przemysłu mięsnego. Jego modułowa konstrukcja pozwala na odbiór towaru z 1-5 dzielarek równocześnie z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno produktu jak i procesu. Jeśli masz problem techniczny i chcesz zastosować niestandardowe rozwiązanie – skontaktuj się z nami. Wymyślimy, zaprojektujemy i zbudujemy każda linię i maszynę.