To już nasz kolejny projekt w Stomil Poznań. Po pierwszym całościowym projekcie wspierającym restrukturyzację, który przyniósł wymierne oszczędności ponad 3 mln PLN, zajęliśmy się eliminacją jednej z największych strat – braku zaangażowania pracowników w proces eliminacji strat i podnoszenia efektywności. Zarząd powierzył Polskiemu Centrum Efektywności wdrożenie systemu zbierania sugestii pracowniczych. pierwsze wnioski już są :-)