PCE i Andrzej Drzymalski wybrane zostało jako partner we wdrożeniu globalnego projektu Lean w międzynarodowej firmie w branży spożywczej. W ramach grupy na całym świecie działa kilka fabryk, na kilku kontynentach. Projekt to praktycznie „stworzenie” od podstaw standardu Lean/TPM i adaptacja w specyficznym środowisku konkretnego zakładu produkcyjnego. Projekt zakłada zarówno wdrożenie metod ale przede wszystkim ich dopasowanie, i standaryzację. Dodatkowo w ramach projektu uruchamiamy Wewnętrzną Akademię TPM oraz zakresem działania obejmujemy praktycznie wszystkie działy firmy w tym również nie-produkcyjne.